Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC ĐỊNH

Địa chỉ: Xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Vũ Văn Lăng
Điện thoại: 0915929695
Email: trucdinh.thcs@gmail.com